X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
03.12.2019
3301/0/15-19
Про надання консультативного висновку до законопроекту № 2462

Вища рада правосуддя розглянула проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо кількісного складу суддів Великої Палати Верховного Суду» (реєстраційний № 2462 від 18 листопада 2019 року), який внесено на розгляд Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи народним депутатом України Бабієм Р.В.

Вища рада правосуддя відповідно до пункту 15 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» надає обов’язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроектів із питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів.

Керуючись статтею 131 Конституції України, статтями 3, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Вища рада правосуддя

 

вирішила:

 

1. Затвердити консультативний висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо кількісного складу суддів Великої Палати Верховного Суду» (реєстраційний № 2462 від 18 листопада 2019 року), внесеного на розгляд Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи народним депутатом України Бабієм Р.В.

2. Надіслати консультативний висновок до Верховної Ради України.

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                                         А.А. Овсієнко

 

 

                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                              Рішення Вищої ради правосуддя

                                                                                                                              «3»грудня 2019 року № 3301/0/15-19

 

КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ВИСНОВОК

щодо законопроекту № 2462

 

1. Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо кількісного складу суддів Великої Палати Верховного Суду» (реєстраційний № 2462 від 18 листопада 2019 року) (далі – законопроект № 2462) внесено на розгляд Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи народним депутатом України Бабієм Р.В.

Законопроект № 2462 змінює та доповнює положення статті 45 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо питання кількісного складу суддів Великої Палати Верховного Суду. У прикінцевих та перехідних положеннях законопроекту врегульований порядок зменшення кількості суддів Великої Палати Верховного Суду.

Вказаними змінами пропонується зменшити кількість суддів, які можуть бути обрані та входити до складу Великої Палати Верховного Суду з 21 судді до 9 суддів та передбачити, що кожен касаційний суд у складі Верховного Суду матиме право обрати по 2 судді до складу Великої Палати Верховного Суду. Також, як і на цей час, до складу Великої Палати Верховного Суду буде входити за посадою Голова Верховного Суду.

З метою реалізації відповідних змін пропонується надати зборам суддів касаційних судів у складі Верховного Суду право приймати рішення про дострокове припинення повноважень суддів Великої Палати Верховного Суду, які були обрані від відповідного касаційного суду у складі Верховного Суду.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту запропоновані зміни покликані забезпечити збалансованість та пропорційність чисельного складу Верховного Суду, зокрема Великої Палати Верховного Суду, ефективність здійснення правосуддя суддями Верховного Суду.

 

2. Вища рада правосуддя відповідно до пункту 15 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» надає обов’язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроектів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів.

Усі проекти законів, що стосуються статусу суддів, здійснення правосуддя, процесуальних законів та загальніше будь-які законопроекти, що можуть мати вплив на судівництво, наприклад незалежність судової влади, або можуть обмежити гарантії доступу громадян (у тому числі самих суддів) до правосуддя, повинні розглядатися парламентом лише після отримання висновку судової ради. Ця консультативна функція повинна бути визнана усіма державами та підтверджена Радою Європи в якості рекомендації[1].

Як убачається з пояснювальної записки, законопроект № 2462 спрямовано на реалізацію положень законів України від 16 жовтня 2019 року № 193-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» (далі – Закон № 193-IX), від 2 жовтня 2019 року № 142-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду та щодо строків повернення справи» (далі – Закон № 142-IX).

Положеннями цих законодавчих актів внесено, зокрема, зміни до статті 37 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», згідно з якими граничний склад Верховного Суду зменшено з 200 до 100 суддів, та впроваджено додаткові процесуальні фільтри з метою зменшення переліку підстав для передання справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду.

Вища рада правосуддя 5 вересня 2019 року рішенням № 2356/0/15-19 затвердила консультативний висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» (реєстраційний № 1008 від 29 серпня 2019 року).

У цьому висновку звернуто увагу, що погодження кількості суддів у судах відповідно до вимог частини шостої статті 19 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», пункту 12 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» належить до дискреційних повноважень Вищої ради правосуддя. Вказане рішення Вища рада правосуддя приймає з урахуванням інформації про завантаженість суду, кількісний склад тощо.

Зважаючи на вказані норми законодавства, враховуючи наявну інформацію про кількість у Верховному Суді нерозглянутих скарг та заяв (станом на 1 вересня 2019 року), Вища рада правосуддя наголосила на відсутності потреби у зміні верхньої межі кількості суддів Верховного Суду, оскільки право громадян на доступ до суду не буде забезпечено повною мірою.

Водночас, зважаючи на те, що Закон № 193-IX і Закон № 142-IX прийняті Верховною Радою України та набрали чинності, запропоновані законопроектом № 2462 зміни є логічними.

Таким чином, законопроект № 2462 спрямований на узгодження відповідних правових норм та внесений відповідно до вимог законодавства.

Згідно із загальними вимогами нормотворчої техніки проекти законів та нормативно-правових актів мають раціонально, адекватно врегульовувати суспільні відносини; правові норми, які вони містять, повинні бути стислими, чіткими і недвозначними. Законопроект № 2462 узгоджений із принципами і нормами Конституції України та в цілому відповідає вимогам нормотворчої техніки.

 


[1] Висновок № 10 (2007) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи

щодо судової ради на службі суспільства, пункт 87.