X
Enter the word to search

View Акт ВРП

Ukraine
Supreme Judiciary Council
Комісія вищого корпусу державної служби в системі правосуддя
ГОВОРУХА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
Ухвала
Kyiv
06.05.2021
2436/0/18-21
Про залишення дисциплінарної скарги Волинської Т. В. на дії судді Приморського районного суду міста Одеси Шенцевої Ольги Петрівни

Член Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Говоруха В.І., провівши попередню перевірку скарги Волинської Т.В. на дії судді Приморського районного суду міста Одеси Шенцевої О.П.,

 

встановив:

 

27 квітня 2021 року до Вищої ради правосуддя надійшла скарга Волинської Т.В. (вх. № В-2408/0/7-21) на дії судді Приморського районного суду міста Одеси Шенцевої О.П. під час розгляду справи № 522/2349/21.

Скаржниця вказує, що суддя Шенцева О.П. допустила порушення вимог Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України) під час розгляду справи за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп» до ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, третя особа: приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу Петрушенко Т.А. про визнання договору купівлі-продажу, договору дарування недійсними, скасування рішення та записів про державну реєстрацію права власності.

Крім того, як зазначає ОСОБА_1, станом на день подачі скарги, суддею не вирішено клопотання про зняття арешту та про застосування строків позовної давності.

В зв’язку з допущеними порушеннями суддю Шенцеву О.П., на думку скаржниці, необхідно притягнути до дисциплінарної відповідальності.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 27 квітня 2021 року вказану дисциплінарну скаргу передано для попередньої перевірки члену Вищої ради правосуддя Говорусі В.І.

Порядок здійснення дисциплінарного провадження визначено Главою 4 Розділу ІІ Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Пунктом 1 частини третьої статті 42 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» передбачено, що дисциплінарне провадження включає попереднє вивчення матеріалів, що мають ознаки вчинення суддею дисциплінарного проступку, та прийняття рішення про відкриття дисциплінарної справи або відмову у її відкритті.

Відповідно до пунктів 1-2 частини першої статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» визначений порядок попередньої перевірки дисциплінарної скарги та встановлено, що член Дисциплінарної палати, визначений для попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги (доповідач), зокрема, вивчає дисциплінарну скаргу і перевіряє її відповідність вимогам закону; за наявності підстав, визначених пунктами 1-5 частини першої статті 44 цього Закону, - повертає дисциплінарну скаргу скаржнику.

Вимоги до змісту дисциплінарної скарги встановлено статтею 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Відповідно до положень пунктів 3 та 4 частини другої статті 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дисциплінарна скарга подається у письмовій формі та повинна містити, зокрема, конкретні відомості про наявність у поведінці судді ознак дисциплінарного проступку, який відповідно до частини першої статті 106 цього Закону може бути підставою для дисциплінарної відповідальності судді та посилання на фактичні дані (свідчення, докази), що підтверджують зазначені скаржником відомості.

За результатами вивчення та перевірки дисциплінарної скарги встановлено наступне.

У скарзі порушується питання про притягнення судді Приморського районного суду міста Одеси Шенцевої О.П. до дисциплінарної відповідальності.

ОСОБА_1 стверджує, що в провадженні вказаної судді перебуває справа № 522/2349/21 під час розгляду якої, суддею допущено порушення норм цивільного процесуального законодавства. Фактично авторка скарги викладає у скарзі свою суб’єктивну трактовку норм законодавства, а також висловлює незгоду із проміжними процесуальними рішеннями та діями судді.

Відповідно до даних офіційного вебсайту «Судова влада України», в розділі «Стан розгляду справ», станом на день звернення скаржниці до Вищої ради правосуддя (23 квітня 2021 року) справа № 522/2349/21 не розглянута, знаходиться у провадженні судді Шенцевої О.П. та призначена до розгляду на 7 липня 2021 року.

Оскільки відсутні відомості про те, що розгляд справи закінчено, а отже справа знаходиться в провадженні судді Шенцевої О.П., будь-яка перевірка наявності в її діях ознак дисциплінарного правопорушення, вчиненого під час розгляду цієї справи та висновки щодо наявності підстав притягнення судді до відповідальності, до ухвалення судового рішення у справі, є передчасною.

Будь-які дії спрямовані на перевірку наявності в діях судді Шенцевої О.П., під час розгляду справи № 522/2349/21 ознак дисциплінарного проступку, окрім як безпідставного затягування або невжиття суддями заходів щодо її розгляду протягом строку, встановленого законом можуть бути розцінені як тиск на суддю та втручання в здійснення правосуддя. Більш того, це прямо заборонено статтею 31 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Крім того, ОСОБА_1 у скарзі відмічено, як підставу дисциплінарної відповідальності судді Шенцевої О.П., зокрема: «безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом...». Проте, скаржницею не наведено будь-яких обґрунтувань/доводів та фактичних даних щодо вказаної підстави відповідальності судді.

Слід зазначити, що відповідно до статті 2 ЦПК України однією із засад (принципів) цивільного судочинства є розумність строків розгляду справи судом.

Відповідно до статті 121 ЦПК України, суд має встановлювати розумні строки для вчинення процесуальних дій. Строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальної дії, та відповідає завданню цивільного судочинства.

Щодо інших доводів скарги про допущення суддею Шенцевою О.П. під час розгляду справи № 522/2349/21 дій, які на думку авторки скарги, згідно частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» слугують підставою притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, в даний час не можуть бути предметом перевірки. Однак, скаржниця не позбавлений права звернутися зі скаргою на дії судді після прийняття остаточного рішення по справі.

Стосовно доводів ОСОБА_1 про не вирішення судом клопотань про зняття арешту та про застосування строків позовної давності, то слід зауважити, що на спростування вказаних доводів в Єдиному державному реєстрі судових рішень містяться відповідні ухвали за результатами розгляду цих питань.

За таких обставин, на час попередньої перевірки встановлено, що на порушення статті 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у скарзі не наведено фактичних даних на підтвердження вказаних дисциплінарних проступків, а також скарга не містять посилання на фактичні дані (свідчення, докази) щодо дисциплінарного проступку судді. Фактично суть скарги зводиться до незгоди із проміжними процесуальними рішеннями та діями судді.

Пунктами 2–3 частини першої статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» передбачено, що дисциплінарна скарга залишається без розгляду та повертається скаржнику, якщо вона, не містить відомостей про ознаки дисциплінарного проступку судді та не містить посилання на фактичні дані (свідчення, докази) щодо дисциплінарних проступків суддів.

Таким чином, враховуючи вищенаведене вважаю, що скарга Волинської Т.В. подана з порушенням вимог пунктів 2 та 3 частини першої статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», оскільки не містить відомості про ознаки дисциплінарного проступку та не містить посилання на фактичні дані (свідчення, докази) щодо дисциплінарного проступку судді.

Враховуючи наведене, керуючись статтями 42-43, пунктом 2 та 3 частини першої статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», статтею 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,

 

ухвалив:

 

скаргу Волинської Тетяни Володимирівни на дії судді Приморського районного суду міста Одеси Шенцевої Ольги Петрівни залишити без розгляду та повернути скаржнику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

 

Член Третьої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя                                                         В.І. Говоруха

Примітки: 

ЧЛЕН ТРЕТЬОЇ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ПАЛАТИ