X
Введіть слово для пошуку

Кандидати до складу ВККСУ

Ухвалено Конкурсною комісією на її офіційному засіданні 15 березня 2023 року

Перелік кандидатів, рекомендованих на посади членів Вищої кваліфікаційної Комісії суддів України

 

 1. Богоніс Михайло Богданович
 2. Боднарук Юрій Володимирович
 3. Варишко Петро Васильович
 4. Волкова Людмила Миколаївна
 5. Вронська Ганна Олександрівна
 6. Гацелюк Віталій Олександрович
 7. Давидович Ірина Ігорівна
 8. Джепа Юлія Артурівна
 9. Дух Ярослав Михайлович
 10. Ігнатов Роман Миколайович
 11. Кидисюк Роман Анатолійович
 12. Кобецька Надія Романівна
 13. Козлов Андрій Георгійович
 14. Коліуш Олег Леонідович
 15. Красовський Костянтин Юрійович
 16. Куйбіда Роман Олексійович
 17. Луганський Володимир Іванович
 18. Лукʼянець Дмитро Миколайович
 19. Мельник Руслан Іванович
 20. Олененко Світлана Петрівна
 21. Омельян Олексій Сергійович
 22. Пасічник Андрій Володимирович
 23. Рисенко Володимир Миколайович
 24. Сабодаш Роман Богданович
 25. Сидорович Руслан Михайлович
 26. Смородинський Віктор Семенович
 27. Ткаченко Костянтин Валерійович
 28. Хавронюк Микола Іванович
 29. Чумак Сергій Юрійович
 30. Шевчук Галина Михайлівна
 31. Шепель Тарас Петрович
 32. Яким’як Олег Володимирович

 

Ухвалено Конкурсною комісією на її офіційному засіданні 20 грудня 2022 року/

Approved by the Selection Commission at its official meeting on December 20, 2022

 

Перелік кандидатів, допущених до співбесіди

1.

Перцова Тетяна Сергіївна

Pertsova Tetiana

2.

Дубинський Олег Юрійович

Dubynskyi Oleh

3. 

Нестеренко Євген Володимирович

Nesterenko Yevhen

4. 

Богоніс Михайло Богданович

Bohonis Mykhailo

5.

Варишко Петро Васильович

Varyshko Petro

6.

Березюк Вікторія Володимирівна

Bereziuk Viktoriia

7.

Даценко Василь Миколайович

Datsenko Vasyl

8.

Чумак Сергій Юрійович

Chumak Serhii

9.

Джепа Юлія Артурівна

Dzhepa Yuliia

10.

Брегей Роман Іванович

Brehei Roman

11.

Соловйова Марина Михайлівна

Soloviova Maryna

12.

Бездоля Дмитро Олександрович

Bezdolia Dmytro

13.

Марцеляк Олег Володимирович

Martseliak Oleh

14.

Цибуля Олег Володимирович

Tsybulia Oleh

15.

Волкова Людмила Миколаївна

Volkova Liudmyla

16.

Сабодаш Роман Богданович

Sabodash Roman

17.

Берназюк Інна Миколаївна

Bernaziuk Inna

18.

Шепель Тарас Петрович

Shepel Taras

19.

Катаєва Елла Валеріївна

Kataieva Ella

20.

Смородинський Віктор Семенович

Smorodynskyi Viktor

21.

Кустова Світлана Миколаївна

Kustova Svitlana

22.

Мохончук Сергій Михайлович

Mokhonchuk Serhii

23.

Луганський Володимир Іванович

Luhanskyi Volodymyr

24.

Олененко Світлана Петрівна

Olenenko Svitlana

25.

Шикеря Ірина Анатоліївна

Shykeria Iryna

26.

Пасічник Андрій Володимирович

Pasichnyk Andrii

27.

Ігнатов Роман Миколайович

Ihnatov Roman

28.

Коротун Олена Миколаївна

Korotun Olena

29.

Смолов Костянтин Вікторович

Smolov Kostiantyn

30.

Галай Андрій Олександрович

Halai Andrii

31.

Кобецька Надія Романівна

Kobetska Nadiia

32.

Ломака Вікторія Сергіївна

Lomaka Viktoriia

33.

Костриця Олег Олександрович

Kostrytsia Oleh

34.

Боднарук Юрій Володимирович

Bodnaruk Yurii

35.

Хавронюк Микола Іванович

Khavroniuk Mykola

36.

Яким'як Олег Володимирович

Yakymiak Oleh

37.

Омельян Олексій Сергійович

Omelian Oleksii

38.

Коліуш Олег Леонідович

Koliush Oleh

39.

Ткаченко Костянтин Валерійович

Tkachenko Kostiantyn

40.

Лукʼянець Дмитро Миколайович

Lukianets Dmytro

41.

Омельян Інна Миколаївна

Omelian Inna

42.

Куйбіда Роман Олексійович

Kuibida Roman

43.

Шевчук Галина Михайлівна

Shevchuk Halyna

44.

Харакоз Костянтин Сергійович

Kharakoz Kostiantyn

45.

Рисенко Володимир Миколайович

Rysenko Volodymyr

46.

Домашенко Олексій Михайлович

Domashenko Oleksii

47.

Вронська Ганна Олександрівна

Vronska Hanna

48.

Сидорович Руслан Михайлович

Sydorovych Ruslan

49.

Слуцька Тетяна Іванівна

Slutska Tetiana

50.

Давидович Ірина Ігорівна

Davydovych Iryna

51.

Красовський Костянтин Юрійович

Krasovskyi Kostiantyn

52.

Теремецький Владислав Іванович

Teremetskyi Vladyslav

53.

Дух Ярослав Михайлович

Dukh Yaroslav

54.

Мельник Руслан Іванович

Melnyk Ruslan

55.

Рим Тарас Ярославович

Rym Taras

56.

Кидисюк Роман Анатолійович

Kydysiuk Roman

57.

Савуляк Роман Васильович

Savuliak Roman

58.

Гацелюк Віталій Олександрович

Hatseliuk Vitalii

59.

Газдайка-Василишин Ірина Богданівна

Hazdaika-Vasylyshyn Iryna

60.

Селіванов Максим Володимирович

Selivanov Maksym

61.

Бондаренко Оксана Євгеніївна

Bondarenko Oksana

62.

Грабар Сергій Васильович

Hrabar Serhii

63.

Козлов Андрій Георгійович

Kozlov Andrii

64.

Кінько Ольга Володимирівна

Kinko Olha

 

Затверджено Конкурсною комісією на її офіційному засіданні 6 жовтня 2022 року/                     
Approved by the Selection Commission at its official meeting on October 6, 2022

                                                                                                                                                                                                                                                

Перелік кандидатів, допущених до участі у конкурсі на зайняття посади

члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

 1.  

Харченко Микола Сергійович

Kharchenko Mykola

 1.  

Перцова Тетяна Сергіївна

Pertsova Tetiana

 1.  

Бернюков Анатолій Миколайович

Berniukov Anatolii

 1.  

Бояринцева Марина Анатоліївна

Boiaryntseva Maryna

 1.  

Мотлях Олександр Іванович

Motliakh Oleksandr

 1.  

Никифоряк Любомир Петрович

Nykyforiak Liubomyr

 1.  

Громовий Олег Валентинович

Hromovyi Oleh

 1.  

Варикаша Олександр Дмитрович

Varykasha Oleksandr

 1.  

Аніщенко Тетяна Сергіївна

Anishchenko Tetiana

 1.  

Монаєнко Антон Олексійович

Monaienko Anton

 1.  

Дубинський Олег Юрійович

Dubynskyi Oleh

 1.  

Нестеренко Євген Володимирович

Nesterenko Yevhen

 1.  

Католікян Михайло Олександрович

Katolikian Mykhailo

 1.  

Жеба Дмитро Миколайович

Zheba Dmytro

 1.  

Яворська Наталія Іванівна

Yavorska Nataliia

 1.  

Семків Микола Нестерович

Semkiv Mykola

 1.  

Ращенко Євген Миколайович

Rashchenko Yevhen

 1.  

Богоніс Михайло Богданович

Bohonis Mykhailo

 1.  

Селецька Олена Віталіївна

Seletska Olena

 1.  

Стратонов Василь Миколайович

Stratonov Vasyl

 1.  

Дмитрієва Марія Михайлівна

Dmytriieva Mariia

 1.  

Коверзнев Вадим Олександрович

Koverznev Vadym

 1.  

Гришин Геннадій Анатолійович

Hryshyn Hennadii

 1.  

Лясковець Олексій Володимирович

Liaskovets Oleksii

 1.  

Рибченко Олександр Георгійович

Rybchenko Oleksandr

 1.  

Голуб Вікторія Анатоліївна

Holub Viktoriia

 1.  

Галій Степан Петрович

Halii Stepan

 1.  

Василаш Василь Михайлович

Vasylash Vasyl

 1.  

Трет'якова Тетяна Юріївна

Tretiakova Tetiana

 1.  

Ширант Алла Анатоліївна

Shyrant Alla

 1.  

Рудаков Дмитро Ігорович

Rudakov Dmytro

 1.  

Сав'юк Максим Ігорович

Saviuk Maksym

 1.  

Варишко Петро Васильович

Varyshko Petro

 1.  

Перова Олена Володимирівна

Perova Olena

 1.  

Совгира Дмитро Іванович

Sovhyra Dmytro

 1.  

Макаренко Олександр Юрійович

Makarenko Oleksandr

 1.  

Ніколаєв Сергій Вікторович

Nikolaiev Serhii

 1.  

Мазур Оксана Степанівна

Mazur Oksana

 1.  

Березюк Вікторія Володимирівна

Bereziuk Viktoriia

 1.  

Войтов Геннадій Васильович

Voitov Hennadii

 1.  

Даценко Василь Миколайович

Datsenko Vasyl

 1.  

Фазикош Олексій Васильович

Fazykosh Oleksii

 1.  

Гаєва Людмила Вадимівна

Haieva Liudmyla

 1.  

Алтухов Андрій Васильович

Altukhov Andrii

 1.  

Короїд Юрій Миколайович

Koroid Yurii

 1.  

Пендюра Леонід Олександрович

Pendiura Leonid

 1.  

Рабовська Світлана Янівна

Rabovska Svitlana

 1.  

Новікова Тамара Вадимівна

Novikova Tamara

 1.  

Чумак Сергій Юрійович

Chumak Serhii

 1.  

Трофімова Лариса Віталіївна

Trofimova Larysa

 1.  

Яковлева Вікторія Сергіївна

Yakovleva Viktoriia

 1.  

Пономаренко Іван Петрович

Ponomarenko Ivan

 1.  

Дичко Володимир Олександрович

Dychko Volodymyr

 1.  

Джепа Юлія Артурівна

Dzhepa Yuliia

 1.  

Губницький Дмитро Григорович

Hubnytskyi Dmytro

 1.  

Глушко Ігор Володимирович

Hlushko Ihor

 1.  

Журавська Лариса Вʼячеславівна

Zhuravska Larysa

 1.  

Бондаренко-Зелінська Надія Леонтіївна

Bondarenko-Zelinska Nadiia

 1.  

Величко Валерій Олександрович

Velychko Valerii

 1.  

Брегей Роман Іванович

Brehei Roman

 1.  

Соловйова Марина Михайлівна

Soloviova Maryna

 1.  

Бездоля Дмитро Олександрович

Bezdolia Dmytro

 1.  

Федоров Дмитро Анатолійович

Fedorov Dmytro

 1.  

Завальнюк Ігор Вікторович

Zavalniuk Ihor

 1.  

Черевко Сергій Павлович

Cherevko Serhii

 1.  

Воловик Сергій Володимирович

Volovyk Serhii

 1.  

Мягкоход Юрій Володимирович

Miahkokhod Yurii

 1.  

Раданович Григорій Михайлович

Radanovych Hryhorii

 1.  

Пуха Ірина Юріївна

Pukha Iryna

 1.  

Потильчак Олександр Іванович

Potylchak Oleksandr

 1.  

Гарасимків Лілія Іванівна

Harasymkiv Liliia

 1.  

Шейгець Валентин Михайлович

Sheihets Valentyn

 1.  

Сало Павло Ігорович

Salo Pavlo

 1.  

Халаджи Ольга Володимирівна

Khaladzhy Olha

 1.  

Майна Ганна Євгенівна

Maina Hanna

 1.  

Марцеляк Олег Володимирович

Martseliak Oleh

 1.  

Губань Радим Васильович

Huban Radym

 1.  

Цибуля Олег Володимирович

Tsybulia Oleh

 1.  

Бєлова Олена Іларіонівна

Bielova Olena

 1.  

Бойко Андрій Володимирович

Boiko Andrii

 1.  

Рябчинська Олена Павлівна

Riabchynska Olena

 1.  

Фещик Наталія Миколаївна

Feshchyk Nataliia

 1.  

Погрібна Світлана Василівна

Pohribna Svitlana

 1.  

Сокалюк Всеволод Петрович

Sokaliuk Vsevolod

 1.  

Нерушка Тетяна Іванівна

Nerushka Tetiana

 1.  

Волкова Людмила Миколаївна

Volkova Liudmyla

 1.  

Коновал Тарас Павлович

Konoval Taras

 1.  

Вознюк Оксана Леонідівна

Vozniuk Oksana

 1.  

Сабодаш Роман Богданович

Sabodash Roman

 1.  

Чернега Роман Тарасович

Cherneha Roman

 1.  

Доненко Олена Володимирівна

Donenko Olena

 1.  

Злепко Назар Іванович

Zlepko Nazar

 1.  

Норець Роман Юрійович

Norets Roman

 1.  

Берназюк Інна Миколаївна

Bernaziuk Inna

 1.  

Соболєва Інеса Петрівна

Sobolieva Inesa

 1.  

Лелюх Людмила Петрівна

Leliukh Liudmyla

 1.  

Іванов Олег Олександрович

Ivanov Oleh

 1.  

Піддубна Вікторія Федорівна

Piddubna Viktoriia

 1.  

Луценко Олег Петрович

Lutsenko Oleh

 1.  

Просіна Яна Володимирівна

Prosina Yana

 1.  

Омельчук Олег Миколайович

Omelchuk Oleh

 1.  

Ковальова Юлія Валеріївна

Kovalova Yuliia

 1.  

Шепель Тарас Петрович

Shepel Taras

 1.  

Кравченко Павло Андрійович

Kravchenko Pavlo

 1.  

Катаєва Елла Валеріївна

Kataieva Ella

 1.  

Пальченкова Вікторія Михайлівна

Palchenkova Viktoriia

 1.  

Ружицький Віталій Вікторович

Ruzhytskyi Vitalii

 1.  

Костюк Вячеслав Васильович

Kostiuk Viacheslav

 1.  

Савенко Олексій Олександрович

Savenko Oleksii

 1.  

Шевченко Лілія Володимирівна

Shevchenko Liliia

 1.  

Васильченко Віталій Васильович

Vasylchenko Vitalii

 1.  

Ярова Леся Сергіївна

Yarova Lesia

 1.  

Юрчишин Віталій Дмитрович

Yurchyshyn Vitalii

 1.  

Холод Руслан Віталійович

Kholod Ruslan

 1.  

Смородинський Віктор Семенович

Smorodynskyi Viktor

 1.  

Гелла Сергій Вікторович

Hella Serhii

 1.  

Кустова Світлана Миколаївна

Kustova Svitlana

 1.  

Фролов Михайло Михайлович

Frolov Mykhailo

 1.  

Дмитрук Наталія Юріївна

Dmytruk Nataliia

 1.  

Панікар Ігор Вікторович

Panikar Ihor

 1.  

Мохончук Сергій Михайлович

Mokhonchuk Serhii

 1.  

Шевченко Володимир Альбертович

Shevchenko Volodymyr

 1.  

Німас Інна Ярославівна

Nimas Inna

 1.  

Вільчинський Олександр Ванадійович

Vilchynskyi Oleksandr

 1.  

Луганський Володимир Іванович

Luhanskyi Volodymyr

 1.  

Винар Любомир Вікторович

Vynar Liubomyr

 1.  

Бондар Сергій Олександрович

Bondar Serhii

 1.  

Петрова Олена Євгенівна

Petrova Olena

 1.  

Галабурда Надія Анатоліївна

Halaburda Nadiia

 1.  

Кравчук Іван Іванович

Kravchuk Ivan

 1.  

Юрлагіна Тамара Володимирівна

Yurlahina Tamara

 1.  

Головенко Олег Дмитрович

Holovenko Oleh

 1.  

Бірюкова Олена Миколаївна

Biriukova Olena

 1.  

Коваленко Анатолій Іванович

Kovalenko Anatolii

 1.  

Широян Тетяна Анатоліївна

Shyroian Tetiana

 1.  

Веремій Тетяна Миколаївна

Veremii Tetiana

 1.  

Пророк Віктор Васильович

Prorok Viktor

 1.  

Квасневська Наталя Дмитрівна

Kvasnevska Natalia

 1.  

Цірат Геннадій Артурович

Tsirat Hennadii

 1.  

Олененко Світлана Петрівна

Olenenko Svitlana

 1.  

Шикеря Ірина Анатоліївна

Shykeria Iryna

 1.  

Опанасюк Тетяна Іванівна

Opanasiuk Tetiana

 1.  

Одуд Андрій Андрійович

Odud Andrii

 1.  

Михайлюк Олег Анатолійович

Mykhailiuk Oleh

 1.  

Глинська Наталія Валеріївна

Hlynska Nataliia

 1.  

Хилевич Сергій Віталійович

Khylevych Serhii

 1.  

Зеленов Геннадій Михайлович

Zelenov Hennadii

 1.  

Суханова Єлизавета Миколаївна

Sukhanova Yelyzaveta

 1.  

Пасічник Андрій Володимирович

Pasichnyk Andrii

 1.  

Балаклицький Іван Ілліч

Balaklytskyi Ivan

 1.  

Ігнатов Роман Миколайович

Ihnatov Roman

 1.  

Чумак Віктор Васильович

Chumak Viktor

 1.  

Примак-Березовська Ольга Степанівна

Prymak-Berezovska Olha

 1.  

Коротун Олена Миколаївна

Korotun Olena

 1.  

Смолов Костянтин Вікторович

Smolov Kostiantyn

 1.  

Галай Андрій Олександрович

Halai Andrii

 1.  

Кобецька Надія Романівна

Kobetska Nadiia

 1.  

Гріпас Юрій Олексійович

Hripas Yurii

 1.  

Панасюк Олександр Сергійович

Panasiuk Oleksandr

 1.  

Шамов Олексій Анатолійович

Shamov Oleksii

 1.  

Мірошников Іван Юрійович

Miroshnykov Ivan

 1.  

Ломака Вікторія Сергіївна

Lomaka Viktoriia

 1.  

Кострицький Віталій Володимирович

Kostrytskyi Vitalii

 1.  

Костриця Олег Олександрович

Kostrytsia Oleh

 1.  

Кубатко Костянтин Володимирович

Kubatko Kostiantyn

 1.  

Письменний Олексій Анатолійович

Pysmennyi Oleksii

 1.  

Ходько Вадим Миколайович

Khodko Vadym

 1.  

Боднарук Юрій Володимирович

Bodnaruk Yurii

 1.  

Романюк Роман Васильович

Romaniuk Roman

 1.  

Назаров Іван Володимирович

Nazarov Ivan

 1.  

Хавронюк Микола Іванович

Khavroniuk Mykola

 1.  

Мельніков Олександр Абрамович

Melnikov Oleksandr

 1.  

Яким'як Олег Володимирович

Yakymiak Oleh

 1.  

Омельян Олексій Сергійович

Omelian Oleksii

 1.  

Кихтюк Роман Миколайович

Kykhtiuk Roman

 1.  

Гаращенко Дмитро Русланович

Harashchenko Dmytro

 1.  

Коліуш Олег Леонідович

Koliush Oleh

 1.  

Ткаченко Костянтин Валерійович

Tkachenko Kostiantyn

 1.  

Ратушняк Юрій Іванович

Ratushniak Yurii

 1.  

Шевченко Ольга Юріївна

Shevchenko Olha

 1.  

Яра Олена Сергіївна

Yara Olena

 1.  

Ольшанецький Ігор Володимирович

Olshanetskyi Ihor

 1.  

Давлатов Шавкат Бобоєвич

Davlatov Shavkat

 1.  

Лукʼянець Дмитро Миколайович

Lukianets Dmytro

 1.  

Глоба Данило Маркович

Hloba Danylo

 1.  

Заверуха Сергій Володимирович

Zaverukha Serhii

 1.  

Нор Уляна Миколаївна

Nor Uliana

 1.  

Ткаченко Олександр Васильович

Tkachenko Oleksandr

 1.  

Зайцев Олексій Володимирович

Zaitsev Oleksii

 1.  

Омельян Інна Миколаївна

Omelian Inna

 1.  

Гаргач Сергій Якович

Harhach Serhii

 1.  

Трускавецький Василь Петрович

Truskavetskyi Vasyl

 1.  

Олашин Володимир Володимирович

Olashyn Volodymyr

 1.  

Туровець Юрій Миколайович

Turovets Yurii

 1.  

Бондар Валентина Вікторівна

Bondar Valentyna

 1.  

Цехан Дмитро Миколайович

Tsekhan Dmytro

 1.  

Слоневський Маркіян Миколайович

Slonevskyi Markiian

 1.  

Рожнов Олег Вікторович

Rozhnov Oleh

 1.  

Кузь Василь Ярославович

Kuz Vasyl

 1.  

Буймова Любов Петрівна

Buimova Liubov

 1.  

Куйбіда Роман Олексійович

Kuibida Roman

 1.  

Золотар Михайло Михайлович

Zolotar Mykhailo

 1.  

Шевчук Галина Михайлівна

Shevchuk Halyna

 1.  

Харакоз Костянтин Сергійович

Kharakoz Kostiantyn

 1.  

Горох Олексій Петрович

Horokh Oleksii

 1.  

Матвіїв Ростислав Ігорович

Matviiv Rostyslav

 1.  

Мєлких Едуард Миколайович

Mielkykh Eduard

 1.  

Рисенко Володимир Миколайович

Rysenko Volodymyr

 1.  

Жовніренко Ігор Юрійович

Zhovnirenko Ihor

 1.  

Пономаренко Олена Георгіївна

Ponomarenko Olena

 1.  

Домашенко Олексій Михайлович

Domashenko Oleksii

 1.  

Весельська Тетяна Федорівна

Veselska Tetiana

 1.  

Вронська Ганна Олександрівна

Vronska Hanna

 1.  

Гнатів Оксана Михайлівна

Hnativ Oksana

 1.  

Баранець Олег Васильович

Baranets Oleh

 1.  

Шендрікова Ганна Олександрівна

Shendrikova Hanna

 1.  

Гуйван Петро Дмитрович

Huivan Petro

 1.  

Ігнатко Василь Степанович

Ihnatko Vasyl

 1.  

Сірий Микола Іванович

Siryi Mykola

 1.  

Потапенко Андрій Вікторович

Potapenko Andrii

 1.  

Загородній Анатолій Федорович

Zahorodnii Anatolii

 1.  

Вісьтак Марія Ярославівна

Vistak Mariia

 1.  

Білоус Олександр Вячеславович

Bilous Oleksandr

 1.  

Сидорович Руслан Михайлович

Sydorovych Ruslan

 1.  

Слуцька Тетяна Іванівна

Slutska Tetiana

 1.  

Синиця Ігор Володимирович

Synytsia Ihor

 1.  

Давидович Ірина Ігорівна

Davydovych Iryna

 1.  

Величко Михайло Михайлович

Velychko Mykhailo

 1.  

Забара Юрій Сергійович

Zabara Yurii

 1.  

Горбатюк Сергій Вікторович

Horbatiuk Serhii

 1.  

Ткаченко Ніна Григорівна

Tkachenko Nina

 1.  

Красовський Костянтин Юрійович

Krasovskyi Kostiantyn

 1.  

Стороженко Дмитро Олександрович

Storozhenko Dmytro

 1.  

Теремецький Владислав Іванович

Teremetskyi Vladyslav

 1.  

Дядюк Євген Миколайович

Diadiuk Yevhen

 1.  

Покотило Ігор Миколайович

Pokotylo Ihor

 1.  

Ковальчук Олександр Михайлович

Kovalchuk Oleksandr

 1.  

Ситников Олександр Федотович

Sytnykov Oleksandr

 1.  

Півторак Володимир Вікторович

Pivtorak Volodymyr

 1.  

Ковальчук Сергій Олександрович

Kovalchuk Serhii

 1.  

Мельник Юрій Віталійович

Melnyk Yurii

 1.  

Гусєва Наталія Дмитрівна

Husieva Nataliia

 1.  

Бобрик Володимир Іванович

Bobryk Volodymyr

 1.  

Дух Ярослав Михайлович

Dukh Yaroslav

 1.  

Мельник Руслан Іванович

Melnyk Ruslan

 1.  

Барнацький Павло Степанович

Barnatskyi Pavlo

 1.  

Курінський Олександр Георгійович

Kurinskyi Oleksandr

 1.  

Гайданка Анатолій Іванович

Haidanka Anatolii

 1.  

Казанцев Сергій Володимирович

Kazantsev Serhii

 1.  

Вац Олексій Іванович

Vats Oleksii

 1.  

Рим Тарас Ярославович

Rym Taras

 1.  

Затолочний Віталій Семенович

Zatolochnyi Vitalii

 1.  

Погребняк Станіслав Петрович

Pohrebniak Stanislav

 1.  

Мартинюк Назар Романович

Martyniuk Nazar

 1.  

Сіренко Юлія Юріївна

Sirenko Yuliia

 1.  

Гладій Степан Васильович

Hladii Stepan

 1.  

Кидисюк Роман Анатолійович

Kydysiuk Roman

 1.  

Шевяков Ігор Сергійович

Sheviakov Ihor

 1.  

Ковалко Наталія Миколаївна

Kovalko Nataliia

 1.  

Черноліхов Сергій Вікторович

Chernolikhov Serhii

 1.  

Власова Юлія Юріївна

Vlasova Yuliia

 1.  

Капля Олександр Миколайович

Kaplia Oleksandr

 1.  

Красницький Іван Васильович

Krasnytskyi Ivan

 1.  

Євдокімова Олена Павлівна

Yevdokimova Olena

 1.  

Бойко Андрій Михайлович

Boiko Andrii

 1.  

Черватюк Юлія  Вікторівна

Chervatiuk Yuliia

 1.  

Савуляк Роман Васильович

Savuliak Roman

 1.  

Гацелюк Віталій Олександрович

Hatseliuk Vitalii

 1.  

Кравченко Ольга Олександрівна

Kravchenko Olha

 1.  

Васильєв Євген Олександрович

Vasyliev Yevhen

 1.  

Рищенко Андрій Юрійович

Ryshchenko Andrii

 1.  

Дроздович Надія Людвигівна

Drozdovych Nadiia

 1.  

Білан Володимир Васильович

Bilan Volodymyr

 1.  

Третьяков Дмитро Анатолійович

Tretiakov Dmytro

 1.  

Михаленко Леся Степанівна

Mykhalenko Lesia

 1.  

Шевчук Олексій Анатолійович

Shevchuk Oleksii

 1.  

Газдайка-Василишин Ірина Богданівна

Hazdaika-Vasylyshyn Iryna

 1.  

Буришин Віталій Васильович

Buryshyn Vitalii

 1.  

Кунець Мирослава Григорівна

Kunets Myroslava

 1.  

Йосипчук Олександр Семенович

Yosypchuk Oleksandr

 1.  

Кирилюк Андрій Ігорович

Kyryliuk Andrii

 1.  

Теперик Оксана Василівна

Teperyk Oksana

 1.  

Биркович Олександр Іванович

Byrkovych Oleksandr

 1.  

Коряк Артур Васильович

Koriak Artur

 1.  

Турчинський Максим Ігорович

Turchynskyi Maksym

 1.  

Селіванов Максим Володимирович

Selivanov Maksym

 1.  

Стрижак Євгеній Юрійович

Stryzhak Yevhenii

  288. Клімов Сергій Вікторович Klimov Serhiy
 1.  

Бондаренко Оксана Євгеніївна

Bondarenko Oksana

 1.  

Однолько Інна Валентинівна

Odnolko Inna

 1.  

Титич Віталій Миколайович

Tytych Vitalii

 1.  

Левицький Дмитро Романович

Levytskyi Dmytro

 1.  

Шевчук Олександр Іванович

Shevchuk Oleksandr

 1.  

Сорочан Алла Василівна

Sorochan Alla

 1.  

Біоносенко Володимир Вікторович

Bionosenko Volodymyr

 1.  

Якубець Микола Костянтинович

Yakubets Mykola

 1.  

Грабар Сергій Васильович

Hrabar Serhii

 1.  

Сидоренко Андрій Васильович

Sydorenko Andrii

 1.  

Созанський Тарас Іванович

Sozanskyi Taras

 1.  

Козлов Андрій Георгійович

Kozlov Andrii

 1.  

Кінько Ольга Володимирівна

Kinko Olha