X
Введіть слово для пошуку

Місія

Стаття 131 Конституції України

В Україні діє Вища рада правосуддя, яка:

1) вносить подання про призначення судді на посаду;

2) ухвалює рішення стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності;

3) розглядає скарги на рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора;

4) ухвалює рішення про звільнення судді з посади;

5) надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою;

6) ухвалює рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя;

7) вживає заходів щодо забезпечення незалежності суддів;

8) ухвалює рішення про переведення судді з одного суду до іншого;

9)здійснює інші повноваження, визначені цією Конституцією та законами України.

 

НЕЗАЛЕЖНИЙ ОРГАН СУДДІВСЬКОГО ВРЯДУВАННЯ:

 • формується за принципом політичної нейтральності та професійності;
 • відповідно до стандарту Ради Європи у складі більшість суддів, обраних суддями;
 • члени ВРП призначаються на підставі відкритих конкурсів.

 

ГОЛОВНИЙ ОРГАН В ПИТАННЯХ СУДДІВСЬКОЇ КАР’ЄРИ:

 • ухвалює рішення про призначення, звільнення, переведення суддів;
 • відповідає за формування доброчесного, високопрофесійного, незалежного корпусу суддів;
 • призначає та звільняє з посад членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

 

ЄДИНИЙ ДИСЦИПЛІНАРНИЙ ОРГАН ЩОДО СУДДІВ:
 

 • розгляд дисциплінарних справ щодо суддів здійснює прозоро;
 • рішення про притягнення до відповідальності ухвалюються Дисциплінарними палатами, скарги на рішення розглядаються ВРП у пленарному складі.

 

ВРП КОНТРОЛЮЄ ДОДЕРЖАННЯ ЗАКОНУ ТА ЕТИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРІВ:

 • ухвалює рішення стосовно порушення прокурором вимог щодо несумісності;
 • здійснює розгляд скарг на рішення у дисциплінарних провадженнях стосовно прокурорів.

 

РОЛЬ У ПРИТЯГНЕННІ СУДДІ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:

 • надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом;
 • ухвалює рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя.

 

РОЛЬ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ ТА ДОТРИМАННІ ГАРАНТІЙ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ:

 • надає обов’язкові до розгляду висновки щодо законопроектів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, статусу суддів чи судоустрою;
 • узагальнює пропозиції судів, органів та установ системи правосуддя стосовно законодавства щодо їх статусу та функціонування, статусу суддів та судоустрою.

 

СПРИЯЄ ФІНАНСОВІЙ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДІВ:

 • бере участь у визначенні видатків Державного бюджету України на судову систему;
 • погоджує перерозподіл бюджетних видатків між судами, крім Верховного Суду;
 • затверджує нормативи кадрового, фінансового, матеріально-технічного забезпечення судів.

 

УЧАСТЬ У ФОРМУВАННІ НАЛЕЖНОГО ПРОФЕСІЙНОГО КОРПУСУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СИСТЕМІ ПРАВОСУДДЯ:

 • затверджує регулятивні положення щодо проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців в судах, органах та установах системи правосуддя;
 • ухвалює рішення про затвердження персонального складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя.