X
Введіть слово для пошуку

Постійна комісія Вищої ради правосуддя з підготовки щорічної доповіді про стан забезпечення незалежності суддів в Україні

Постійна комісія Вищої ради правосуддя з підготовки щорічної доповіді про стан забезпечення незалежності суддів в Україні утворена відповідно до рішення Вищої ради правосуддя від 30 травня 2017 року № 1333/0/15-17.

Предметом діяльності Постійної комісії є підготовка, подання Вищій раді правосуддя на затвердження та оприлюднення щорічної доповіді.

Відповідно до пункту дев’ятого частини першої статті 3 Закону Вища рада правосуддя вживає заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів.

Пункт сьомий частини першої статті 73 Закону визначає, що з метою забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя Вища рада правосуддя готує у співпраці з органами суддівського самоврядування, іншими органами та установами системи правосуддя, громадськими об’єднаннями і оприлюднює щорічну доповідь про стан забезпечення незалежності суддів в Україні.

Постійна комісія Вищої ради правосуддя з підготовки щорічної доповіді про стан забезпечення незалежності суддів в Україні готує та подає на затвердження Вищій раді правосуддя пропозиції щодо структури щорічної доповіді та тези щорічної доповіді.

До роботи Постійної комісії залучаються Рада суддів України, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Державна судова адміністрація України, Національна школа суддів України, а також громадські об’єднання.

Рішенням від 7 лютого 2023 року № 25/0/15-23 обрано голову Постійної комісії та затверджено її персональний склад.

С К Л А Д:

Дмитро ЛУК’ЯНОВ, заступник Голови Вищої ради правосуддя – голова комісії.

Члени Постійної комісії:

Микола МОРОЗ, член Вищої ради правосуддя,

Віталій САЛІХОВ, член Вищої ради правосуддя,

Олександр САСЕВИЧ, член Вищої ради правосуддя.